Minimalizmus

Menej mať a viac byť

mond13Minimalizmus sa v súčasnej dobe racionalizuje nielen v náboženstve a v reakcii na konzumistickú spoločnosť, ale čoraz presnejšie črty z jeho ideí vnikajú aj do zásad samotnej psychohygieny. Psychohygieny, využiteľnej pre schizopacientov.

Minimalizmus totiž vyniká v schopnosti, ako dopomôcť človeku znovuzískať pocit slobody a kontroly nad svojím životom. Aj schizopacient je neustále bombardovaný marketingom trhových mechanizmov súčasnej, prevažne materialistickej a konzumnej spoločnosti. To znamená, že na nás zo všetkých strán tlačia veriť v dogmu, že čím budeme mať viac majetku a vecí, tým budeme šťastnejší. Alebo čím budeme mať viac peňazí, tým budeme mať viac možností sa zahrnovať majetkom a službami, a tým budeme slobodnejší a šťastnejší. V skutočnosti bežný človek v západnej civilizácii býva zvyčajne paralyzovaný neúmerným zahltením bezpočtu možností a ponúk. Paradoxne jeho sloboda a jeho možnosti sa mu stávajú psychickým bremenom, stresorom, ktorý utlmuje jeho subjektívny pocit duševnej rovnováhy a šťastia.

Minimalizmus ako životný štýl typu “menej je viac” je významnou odpoveďou na túto situáciu človeka, ktorá sa týka či už schizopacientov v rozvinutej krajine, alebo vôbec ľudí vo všeobecnosti.

Minimalizmus prináša pocit kontroly nad svojím okolím, nad majetkom, peniazmi. Oslobodzuje človeka a robí jeho rozhodnutia vedomými, kontrolovanými a premyslenými. Orientuje človeka viac na vzťahy s druhými ľuďmi a príbuznými. Prenáša pozornosť skôr na myšlienky, idey, slobodu, duševný rozvoj a rozvoj osobnosti. A doterajšia pozornosť na materiálne statky či peniaze ustupuje.

Charakterizujú ho heslá ako: Menej je viac. Vystačiť si aj s málom. Menej mať a viac byť. Vyhýbať sa užívaniu ľudí a láske k majetku – skôr preferovať lásku k ľuďom a užívanie majetku. 

 

Minimalizmus a schizopacient

K čomu konkrétne dopomáha minimalistické myslenie a minimalistický životný štýl schizopacientovi?

Napr.:

 1. Eliminuje našu nepohodu. Zorganizuje neporiadok, uloží veci, určí ich cenu a prioritu, prinesie systém a kontrolu.
 2. Ušetrí náš čas. Napr. pri upratovaní, pri hľadaní, pri organizovaní. Pri používaní.
 3. Umožní väčšmi žiť pre moment, viac si užívať terajšok, dnešok.
 4. Vytvorí lepší priestor pre realizáciu našich záujmov.
 5. Pomôže utvoriť naše ciele a realizovať náš potenciál.
 6. Prinesie slobodu.
 7. Viac budeme produkovať a menej spotrebovávať.
 8. Upriami našu pozornosť na naše vlastné zdravie.
 9. Bude nás viesť k rastu, sebarozvoju.
 10. Môžeme byť vďaka nemu darom pre druhých.
 11. Zbaví nás zbytočného haraburdia a neúčelných vecí.
 12. Objaví v nás zmysel našich dní a úsilia, dá novú perspektívu.

Minimalisti jednoducho nehľadajú šťastie prostredníctvom vecí a peňazí, ale prostredníctvom života samotného

 

Príbuzné podstránky a články:

2387 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť