Postoj k danostiam

Postoj človeka k udalostiam a danostiam

Už dávny filozof Immanuel Kant vo svojich dielach zdôrazňoval, že človek nie je schopný vidieť realitu takú, aká je, ale len ako takú, aká sa mu javí. Toto poznanie pozvoľna vedie k rozlíšeniu viacerých realít človeka. Jestvuje realita taká, aká je. Ale my ľudia poznáme každý realitu takú, aká sa nám konkrétnym osobám javí. A veruže každému sa javí inak. Naša jedinečnosť je založená okrem iného aj na tom, že nikde na svete neexistuje, ani neexistoval, ani nebude existovať taký človek, ktorý by mal presne také vnímanie reality, aké máte Vy.

Toľko základnej psychológie a filozofie. Čo je tu však dôležité?

Dôležitou je skutočnosť, že my si tú realitu sami dokážeme ovplyvňovať, takzvane modifikovať. My si ju doslova tvoríme. Nie, to nie je len o akomsi Tajomstve, ktoré sa šíri ako film alebo kniha v duchu diela Secret. To je celkom základný fakt našej psychiky – tvoríme si realitu podľa toho, ako vnímame samých seba. Nie nejak vesmírne alebo magicky, ale úplne podľa filtra, ktorý na realitu v zmysle svojho chápania sveta a seba samých aplikujeme.

Čo to vlastne znamená konkrétne?

Každý z nás nejak filtruje realitu. Niekto si viac všíma budovy, iný ľudí. Niekto je citlivý na takú vlastnosť ľudí, iný postrehne zas niečo úplne iné. Niekto vidí svet ako priateľské miesto, iný má pocit ustavičného zápasu o prežitie. Jeden vidí v ľuďoch hrozbu a pestuje určitú podozrievavosť, druhý sa otvára kadekomu. Naše filtre sú nastavené často našou povahou a dedičnými vlohami. Mnoho ľudí však nikdy počas svojho života nepochopí, že svoje filtre môže regulovať a meniť, a to do značnej miery. Istá miera vždy zostane nehybná, ale ak niekto vidí svet tak a onak, neznamená to, že s tým už nemôže nikdy pohnúť a jeho realita daná jeho filtrom už bude jediným matrixom, v ktorom bude zvyšok života existovať.

Ako zmeniť vlastný filter reality?

Prvým krokom je viera, resp. presvedčenie, že sa môžem kedykoľvek rozhodnúť zmeniť názor. Zmena názoru je právom, ktoré má každý z nás, a vôbec nie je vecou slabosti. Práveže rozumný človek sa prispôsobuje a názory vedome upravuje podľa toho, ako sa vyvíja jeho poznanie, myšlienky a skúsenosti. Iba nerozumní ľudia sa nechávajú opantať železnými košeľami.

Druhým krokom je už len vlastná zmena postoja. Ako ľudia máme ku všetkému, čo v nás vyvoláva emóciu, nejaký postoj. Psychoterapeuti sa snažia obvykle meniť na terapii predovšetkým naše postoje a myslenie. Celá kognitívno-behaviorálna terapia, ktorú psychológovia volia najčastejšie a asi ste sa s ňou stretli aj Vy, hoci Vám jej názov nepovedali, je založená na viere, že naše správanie je založené na emóciách, ktoré vyvierajú z našich myšlienok a postojov. Zmeňme postoje, zmeníme myšlienky. Zmeňme myšlienky, zmeníme emócie. Zmeňme emócie, zmeníme správanie. Zmeňme správanie, pacient bude blízko k zdraviu a nastane remisný (bezpríznakový) stav.

V akom smere máme zmeniť postoje?

1.) Vykašľať sa na minulosť, ktorá nás gniavila, tú už nezmeníme, pričom toto bremeno je pre nás zbytočné a kontraproduktívne, sabotuje našu súčasnosť a budúci potenciál lepšieho života.

 2.) Ako bolo spomenuté v článku “Postoj človeka k sebe samému – Zdravá miera sebalásky“, začať sa mať prirodzeným spôsobom rád a byť samému sebe kamarátom či kamarátkou. Dokonca byť samému sebe najlepším priateľom a priateľkou.

 3.) Začať si vedome budovať taký náhľad sveta, ktorý bude v súlade s našou snahou o rovnováhu, životný pokoj a šťastie. Postoj k vlastnému ochoreniu upravím tak, aby som akceptoval svoje danosti a hľadal v nich aspoň nejaké pozitíva (v zmysle: Neplač, že nastala noc, lebo inak by si nemohol vidieť hviezdy.). Začnem si pripúšťať svetlejšie a krajšie chvíľky života – filter nastavím tak, aby sa realita ukázala ako zaujímavé miesto na život, plná drobností, ktoré mám rád a ktoré mi poskytujú všelijaké príležitosti všeličo zažiť, okúsiť, naučiť sa. Nebudem sledovať zlé udalosti, ktoré sú mimo mňa. Budem sa usilovať vnímať len tie skutočnosti života, ktoré ma utvrdzujú v optimizme. Treba pritom pamätať, že optimizmus a šťastie – to je životný štýl, to je rozhodnutie. Nie náhodné nastavenie niekoho povahy. To je výber. Je to dlhobodá, neustále sa opakujúca voľba – a preto sa to právom nazve životným štýlom. Je to také nastavenie filtra reality, že sa dobrovoľne zaslepím voči všetkému pesimistickému a nešťastnému, čo nás obklopuje, a to za účelom príjemnejších dojmov a dobrého pocitu zo života, a teda za účelom očistenia vlastnej psychiky od negatívnych a podvratných aspektov.

Rád by som skúsil zmeniť svoj filter vnímania reality. Ako mám postupovať konkrétne?

Čítajte tu: Negatívne myslenie

 

Táto sekcia zahŕňa tieto podstránky:

 

1254 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť