Objav šťastia

Objav šťastia = Objav zodpovednosti

Veľké množstvo ľudí robí chybu v tom, že podvedome alebo aj vedome čakajú od iných, že ich urobia šťastnými. Náš život sa začne vlastne až skutočne vtedy, keď si uvedomíme, že je to život náš vlastný, a že my sami sme zodpovední za jeho kvalitu. Šťastie objavíme práve vtedy, keď objavíme zodpovednosť.

Aká zodpovednosť sa má však na mysli?

Ide o zodpovednosť za seba samého. Bežný človek vrátane mnohých psychiatrických pacientov chápu svoje problémy ako niečo, čo na nich dolieha priveľmi externe, z vonkajších príčin a zdrojov, než aby mohli prijať skutočnosť, že tieto zdroje vo väčšine prípadov ovládajú. Je to pohľad človeka, na ktorého sa všetko valí zo všetkých strán, a on s tým nemôže nič urobiť. Stáva sa obeťou – obeťou systému, alebo svojho ochorenia, alebo iných podmienok, v ktorých žije. Toto je pohľad pasívneho človeka, ktorého ovládajú vonkajšie vplyvy.


Opakom takéhoto pasívneho človeka je človek aktívny, proaktívny, ktorý berie svoj osud pevne do rúk. To, čo vo svojom živote nemôže zmeniť, to akceptuje, prijme či poskytne odpustenie. Ostatné ochotne zmení, alebo k tomu zaujme iný, zdravší postoj, aby ho konkrétna danosť nelámala a neohrozovala na mentálnom rozpoložení. A všetko, čo zmeniť dokáže, zmení svojou ochotou a plánom. K tomu využíva závratné oslobodenie sa od vlastnej minulosti. Priemerný psychiatrický pacient liečený na schizoochorenie až priveľmi žije v minulosti. Veľa svojich bolestí a dávnych tráum neustále aktualizuje vo svojich myšlienkach. Takpovediac ich často prežíva nanovo a opakovane. Aktívny človek však vie, že minulosť sa už nezmení, a preto sa treba vrhnúť na súčasnosť a budovať si svetlejšie zajtrajšky. A to je činnosť, ktorá má zmysel a ktorá prináša reálne výsledky – na rozdiel od obrátenia smerom do minulosti. Aktívny človek toto oslobodenie naozaj vníma ako oslobodenie, lebo vie, že odteraz je takmer všetko v jeho rukách a môže budovať veci a prispievať k lepším náladam i príjemnejším dojmom celkom strategicky, systematicky a najmä efektívne.


Kričí do sveta: To ja som zodpovedný! Nik iný nič za mňa nespraví. Ja som zodpovedný. Ja som zodpovedný, ako sa budem odteraz mať.

 

 

1342 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť