Metaprojekt Schizo.sk

Metaprojekt aktualizovaný 24. marca 2019, 19:45.

Na tejto podstránke evidujem nápady, ktorými by sa mohol tento web uberať v dohľadnej budúcnosti. Sú to nápady na články, témy, podnety pre ďalší vývoj prezentácie.

 

Plán na najbližšie obdobie

 

 

aktualizované 24. marca 2019

 

 • napísať blogový článok o skúsenostiach s antidepresívom Wellbutrin a tiež so súčasným AD sertralínom
 • spracovať článok inšpirovaný obsahom knižky “Prestaňte premýšľať, začnite žiť” od Richarda Carlsona (1961 – 2006)
 • spracovať článok o koncepte Neila Pasrichu, podľa ktorého na začiatku činu stojí konanie, a nie motivácia alebo chuť k aktivite (chuť a motivácia sa dostavia neskôr, keď už máme rozbehnuté konanie)
 • dokončiť zoznam stacionárov a ústavných zariadení vhodných pre liečbu a terapiu schizopacientov
 • preložiť a pretlmočiť taiwanskú štúdiu o kladnom vplyve benzoanu sodného na mínusové príznaky schizofrénie
 • dokončiť článok Psychohygiena (stav: pracuje sa  )
 • pokúsiť sa aktualizovať niektoré informácie v náučných článkoch 
 • preložiť parafrázovitým a kompilatívnym spôsobom niektoré aktuálne články zo zahraničných serverov, ktoré sa populárno-náučným štýlom venujú problematike duševného zdravia (s uvedením zdrojov)
 • zvážiť a overiť aktuálnosť podstránok Lekár a pacientHospitalizácia (overené), Farmakoterapia (overené, aktualizované) a Mortalita a morbidita

 

Zoznam aktuálnych nápadov:

 

Nápady a plány

 

aktualizované 25. decembra 2018

 

 • rozšíriť niektoré zásady psychohygieny o detaily
 • prehľad nového výskumu s aktuálne novými liečivami
 • zapojiť do všeobecných článkov viac informácií a podnetov z alternatívnej medicíny
 • prehľad okresných a krajských psychiatrických stacionárov (stav: pracuje sa )
 • prehľad psychiatrických nemocníc a oddelení na Slovensku
 • ako schudnúť pri antipsychotikách – rady a zásady, prispôsobené situácii schizopacienta
 • rozšíriť Motivačné citáty
 • publikovať motivačné a iné blogové články
 • poskytnúť články o schizotypovej poruche
 • tvoriť krátke poviedky s psychiatrickou témou
 • spísať článok, kde by bol stručný opis daných diagnóz takpovediac v skratke alebo v kocke
 • aktualizovať jednotlivé sekcie webovej prezentácie  
 • publikovať užitočné informácie o invalidnom dôchodku a pravidlách Sociálnej poisťovne, laické pretlmočenie jej postupov a smerodajných zákonov, ako aj postupov vypočítania výšky finančnej dávky a možností jej ovplyvnenia pacientom pred jej číselným stanovením
 • spísať niekoľko článkov podľa informácií a rád v diele “Nedostateční pocit vlastní hodnoty” od nemeckého psychoterapeuta H.-P. Rohra (Praha : Portál s.r.o., 2013; ISBN 978-80-262-0354-4) – Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávaní

 

Nápady z júla 2018

 •  článok o zdravotnom vplyve a indikáciách marihuany na F20, F25
 • vytvoriť podstránku Slovníček dôležitých pojmov, na ktorej by bol uvedený výklad najdôležitejších psychiatrických termínov, súvisiacich so schizoochoreniami  –  prípadne vyskúšať vytvoriť hypertextové odkazy na jednotlivé odborné slová, ktoré by po kliknutí zaviedli čitateľa do Slovníčka a k vysvetleniu pojmu (na spôsob wikiliniek na wikipédii)

 

4147 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť