Status: Menej mať, viac byť

V súčasnom období mi veľmi pomáha v rámci istej formy psychohygieny riadenie sa minimalistickými zásadami. Základným heslom sa mi stalo: “Menej mať, menej vlastniť, menej potrieb uspokojovať, menej túžiť. A naopak viac byť, viac žiť hodnoty, viac sa sústrediť na trváce, krásne a kvalitné, viac sa zamerať na ideály, myšlienky, dobré činy, službu.” Je to trochu “silnejšia” verzia minimalizmu, ktorá hraničí s náboženskou etikou. Ale o to viac ma to dokáže naplniť a robiť šťastným, keďže s Aristotelom verím, že aby človek mohol byť šťastný, musí sa najprv stať dobrým človekom.  A cesta dobrého človeka je vhodná aj pre každého schizopacienta, ktorý skúma sám seba, nečaká na šťastie z neba, ale aktívne vytvára vo svojej mysli podmienky pre prežívanie spokojnosti, mieru a osobného šťastia. 
 

 

991 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť

Author: Matej