Zdroje

Zdroje informácií pri tvorbe sekcií “INFO – Schizofrénia, Schizoafektívna p.” a “Liečba – Schizofrénia, Schizoafektívna p.“:

  • KAFKA, J. a kol.: Psychiatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin : Osveta, 1998. ISBN 80-88824-66-4
  • TRENCKMANN, BANDELOW, HAŠTO: Psychiatria a psychoterapia. Trenčín : Vydavateľstvo F, 2005. ISBN 80-88952-26-3
  • NEDLEY, N.: Život bez depresie. Kniha o prevencii a liečbe depresie. Vrútky : Advent-Orion, 2004. ISBN 80-8071-044-9
  • STYX, P.: O psychiatrii. Jak žít a jednat s duševně nemocnými lidmi. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-828-7
  • LAJČIAKOVÁ, Z.: Program od A po Z. Ako sa postarať sám o seba. Bratislava : AstraZeneca. CN-SE 04SK 06
  • MALIARIKOVÁ, J.: Objavte cestu, ako ísť ďalej. Trenčín : Vydavateľstvo F, 2006. ISBN 80-88952-31-X
  • HAŠTO, J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín : Vydavateľstvo F, 2005. ISBN 80-88952-28-X
  • https://wikipedia.org

 

1161 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť