Kognitívne príznaky

Schizofrénia a schizoafektívna porucha

Čo je to kognitivita?

Niektoré kognitívne poruchy už boli spomenuté v časti o negatívnych príznakoch.

Kognitivita znamená predovšetkým:
1.) upriamiť, udržať a meniť svoju pozornosť,
2.) učiť sa a pamätať si rôzne informácie,
3.) plánovať, vykonávať, pozorovať a kontrolovať rôzne činnosti,
4.) myslieť, zvažovať a riešiť problémy,
5.) porozumieť a používať jazykové zručnosti,
6.) rozpoznávať objekty, komplexne skúmať javy a odhadovať vzdialenosti.

Tieto schopnosti sú pri schizoafektívnej poruche (ako aj pri schizofrénii) narušené a globálne tieto symptómy nazývame kognitívne poruchy.

 

Aké sú to kognitívne poruchy?

V zmysle prvej otázky (čo je to kognitivita) rozpoznávame viacero typov kognitívnych porúch, pričom, samozrejme, nie všetky sa u konkrétneho pacienta prejavia.

Pacient môže mať poruchu kognície, teda sa zle sústredí, nevie udržať pozornosť na jednej veci a neprirodzene mení svoju pozornosť náhle z jedného objektu na druhý. Porucha kognície zahŕňa aj poruchu pamäte, kedy si pacient má problém zapamätať mená, udalosti, čísla a celkovo sa mu zle a s nepríjemným pocitom učí do školy, takže sa mu môže prudko zhoršiť prospech. Pacient môže zažívať déja-vu , alebo jeho pravý opak, teda “ilúziu ešte nevideného“, ktoré sa javí, akoby to pacient už raz zažil, a pritom nezažil. Tiež sa vyskytujú alomnézie, teda také ilúzie pamäti, kedy dochádza k skresleniu zapamätaných údajov.

Občas dochádza až k halucináciám pamäte, kedy je pacient presvedčený, že udávané spomienky majú reálny podklad, no v skutočnosti nevyjadrujú skutočnosť. Obzvlášť sa to stáva pri snoch, kedy pacient nevie rozlíšiť medzi snom a spomienkou na skutočnú udalosť.

Porucha koncentrácie a už spomínaná afektívna ambivalencia (kedy pacient zažíva protichodne sýtený emočný obsah, takže nevie učiniť rozhodnutie typu “buď-alebo”) spôsobujú zníženú schopnosť zodpovedne riešiť problémy.

Sumárne možno povedať, že kognitívne poruchy spôsobujú pacientovi pocit, akoby bol “v hmle” a akoby nemohol myslieť jasne.

 

2124 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť