Schizofrénia

Aké sú schizofrenické príznaky pri F20 a F25?

Vo všeobecnosti možno schizofrenické príznaky rozdeliť dvojako:

1.) na poruchy myslenia, vnímania, správania, vedomia a emotivity,

2.) na pozitívne a negatívne príznaky a tiež kognitívne poruchy.

 

V nasledujúcej zbierke otázok sa budeme venovať výkladom jednotlivých porúch.

– Aké sú poruchy myslenia pri F20 a F25?
– Aké sú poruchy vnímania pri F20 a F25?
– Aké sú poruchy správania a vedomia pri F20 a F25?
– Aké sú poruchy emotivity pri F20 a F25?
– Aké sú to pozitívne a negatívne príznaky?
– Aké sú kognitívne poruchy pri F20 a F25?

 

1658 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť