Rizikové skupiny

Schizofrénia a schizoafektívna porucha

Kto sú rizikovými skupinami?

Schizofrénia a schizoafektívna porucha sú ochorenia, ktoré vo svojej genéze zahŕňajú jednak genetickú predispozíciu, pretože tá vytvára u jedinca vysokú vulnerabilitu (nízku odolnosť voči stresu alebo traumám, resp. vysokú citlivosť na stres a traumy), jednak zahŕňajú psychologicko-sociálny model príčin.

Preto rizikovými skupinami budú tí, ktorí majú vysokú citlivosť na stres a traumy (vysokú vulnerabilitu), pričom táto vulnerabilita je zväčša daná nie výchovou, ale poruchou rovnováhy mozgových neurotransmiterov. Ďalej to budú tí, ktorí majú v rodine psychické ochorenia, obzvlášť schizofréniu alebo F25, či bipolárnu poruchu. Keďže je prijatý vo všeobecnosti biologicko-psychologicko-sociálny model príčin, určite sú ohrození aj tí, ktorí majú nepriaznivé výchovné prostredie, napr. komplikácie počas tehotenstva, úrazy hlavy, pridusenie pri pôrode a iné komplikácie, slabá či nedostatočná dĺžka kojenia, traumatická výchova v detstve či v adolescencii (napr. šikana v škole alebo alkoholizmus v rodine a podobne).

Konkrétne schizoafektívnou poruchou trpia viac ženy než muži. Trebárs v Anglicku bolo v roku 2002 zo 100% hospitalizovaných pre túto diagnózu 57% žien a 43% mužov. Pomer mužov a žien hospitalizovaných pre schizofréniu je však vyrovnaný.

 

1539 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť