Mortalita a morbidita

Táto podstránka nutne potrebuje revíziu. V najbližších dňoch budú jej informácie opätovne preverené a bude poskytnutých na tému mortality a morbidity viac aktuálnych informácií.

(požiadavka na revíziu zverejnená 15. júla 2018, 23:52)

Schizofrénia

Aká je morbidita?

Prevalencia výskytu schizofrénie je vo všetkých kultúrach na svete približne rovnaká, asi 1% z populácie. Jej výskyt je rozložený rovnako u žien i mužov. Konkrétne incidencie na 1000 obyvateľov sa na celom svete líšia len málo.

Aká je mortalita?

Mortalita pacientov so schizofréniou je dvojnásobná v porovnaní so všeobecnou populáciou. Častý je výskyt samovrážd a samovražedných pokusov, či suicidálnych úvah a myšlienok.

Schizoafektívna porucha

Aká je mortalita?

Schizoafektívna porucha ako neuroduševné ochorenie nespôsobuje smrť priamo, avšak výskyt samovrážd je až 10%. Štúdie popisujú, že ženy si siahnu na život častejšie, avšak muži svoj samovražedný pokus častejšie dokonajú.

Aká je morbidita?

Prevalencia schizoafektívnej poruchy je približne štvrtina až polovica z výskytu schizofrénie. Na tisíc obyvateľov tak pripadajú dvaja až piati chorí. Niektoré iné štúdie (1979, 1986) hovoria o výskyte F25 5,7% až 8% spomedzi psychiatrických pacientov.

 

1447 - celková čítanosť 2 - dnes čítanosť