Komorbidita

Schizofrénia a schizoafektívna porucha

Čo je to komorbidita?

Pojem “komorbidný” znamená “sú-chorobný” alebo “spolu-chorobný“. Komorbidné ochorenia teda budú také choroby, ktoré sa vyskytujú v zdravotnom obraze pacienta popri schizofrénii alebo schizoafektívnej poruche.

 

Aké sú komorbidné ochorenia pri F20 a F25?

Základné komorbidné ochorenia popri F20 alebo F25 sú obsesívno-kompulzívna poruchaúzkosť (anxieta), sociálna fóbiaporuchy príjmu potravy, závislosť od alkoholu alebo drog. Isteže, môžu sa vyskytnúť aj iné ochorenia.

Obsesívno-kompulzívna porucha je typom nutkavej poruchy, pričom nutkavé myšlienky sú veľmi rôznorodé (napr. strach zašpiniť sa, nutkanie sa dotýkať tváre pri komunikácii a podobne). Napriek zachovanej kritičnosti pacient nedokáže zapudiť nezmyselné, nutkavé myšlienky, ktoré nútia ku kompulziám, teda k uspokojeniu nutkavej obsesívnej myšlienky.

Sociálna fóbia často vyplynie z autizmu, sociálneho utiahnutia sa pacienta, pričom základ má v chorobou zmenenej osobnosti. Od strachu sa odlišuje predovšetkým nadmernou intenzitou a trvaním a vzniká bez vážnejšieho podnetu. Vyznačuje sa neprimeraným strachom z ľudí a najmä zo spoločenských situácií (akými sú napr. jedenie na verejnosti, vystupovanie na verejnosti, komunikácia s cudzími alebo aj s blízkymi ľuďmi a podobne).

Medzi základné poruchy príjmu potravy patria mentálna anorexia mentálna bulímia. Vyplývajú niekedy z vnímania svojho tela ako nepriateľa, ktoré treba potrestať, ba zabiť. Obzvlášť nebezpečné je, keď prejedanie sa alebo odmietanie stravy imperatívne nariaďujú sluchové halucinácie (hlasy) alebo intrapsychické halucinácie (nutkavé a vnucujúce sa autonómne myšlienky). Často je porucha príjmu potravy reakciou na depresívnu skľúčenosť, alebo je komplexnou súčasťou úniku pred traumatizujúcimi okolnosťami či zážitkami.

Rozvracajúce účinky schizofrenickej dezintegrácie, obzvlášť jej negatívne symptómy skombinované s výraznou zmenou afektivity (depresia a jej cyklovanie, prípadne stála depresia pri depresívnom type ochorenia) spôsobujú veľkú hrozbu, že sa pacient bude utiekať v snahe “uľaviť si” zo svojich symptómov k etylalkoholu alebo dokonca k ilegálnym drogám. To následne vytvára značné a neprehliadnuteľné riziko vzniku závislosti a s ňou spojenými ďalšími sociálnymi dysfunkciami pacienta. Riziko zneužívania alkoholu a drog kvôli náladovej a emočnej nestabilite je ešte vyššie pri F25, než pri samotnej schizofrénii.

 

2238 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť