Čistota mysle

Jednou z najprínosnejším tém môjho obľúbeného motivačného rečníka Richarda Carlsona je oblasť zápasu našej psychiky s negatívnym myslením.

Niektorí autori spomínajú istú zákonitosť mysle, podľa ktorej človek v danom okamihu môže myslieť len na jednu vec. Preto ak sa chceme vraj vyhnúť negatívnym myšlienkam, musíme ich vytlačiť nahradením za pozitívne – takpovediac sa sústrediť na to, čo chceme, a nie na to, čo nás stresuje – a takto negatívne myšlienky vyradíme z hry. Počas koncentrácie sa na pozitívnu myšlienku totiž nemôžeme byť zaujatí zároveň aj nejakou negatívnou myšlienkou alebo predstavou. Vzájomne sa vylučujú, a síce nie preto, že by sa pobili ako kyseliny a zásady, ale skôr preto, lebo nemožno myslieť v okamihu na dve rôzne veci. Znamená to vlastne, že nemožno v jednom okamihu myslieť ani na dve pozitívne predstavy, ani na dve negatívne predstavy. Aj to sa vylučuje.

Koncept Carlsona je však iný a zaujal ma svojou menšou náročnosťou. Totiž neustále myslieť len pozitívne sa mi v praxi ako typickému melancholikovi a pacientovi zdalo vždy veľmi ťažké. Zároveň ak na mňa doľahla negatívna predstava, cítil som výčitky a pocit viny, že sa dostatočne nestrážim a že si za svoje mizerné emócie následne môžem vlastne sám. Carlson však pôsobenie negatívneho myslenia vytlačiť nechce. Je zástancom tvrdenia, že negatívnym myšlienkam sa nie je možné bezo zvyšku vo svojom živote vyhnúť, vždy občas skĺzneme v hlave k takým predstavám a fabuláciám. Riešením je však tieto myšlienky a predstavy nerozvíjať, nevenovať sa im.

Kľúčom k víťazstvu nad negatívnym myslením v danom čase je neprisudzovať týmto myšlienkam nejakú dôležitosť. Nezasluhujú si zvýšenú pozornosť, ako sa nás o tom svojou akousi naliehavosťou snažia presvedčiť. Zlatým pravidlom sa teda stáva nechať negatívne myšlienky prísť dnu do mysle a nechať ich zase pekne odísť svojou cestou preč. Je to určitý druh ignorácie s ohľadom na to, že sú to len myšlienky, nič viac. Nereprezentujú skutočnú realitu, reprezentujú len určitý vyfabulovaný obraz, navyše výrazne skreslený našou aktuálnou náladou. Vlastne žiadne myšlienky, ani pozitívne, nereprezentujú skutočnú realitu. Vždy sú to len myšlienky a my môžeme byť ich nezaujatými, tichými pozorovateľmi.

Základ je teda sa negatívnym myšlienkam nevenovať. Nepridávať k nim ďalší obsah, ďalšie súvislosti, ďalšie dôvody, prečo je ich posolstvo vážne a dôležité, prečo je azda pravdivé, a ako sa vlastne viacej naštvať, alebo zarmútiť. Nemusíme ich vôbec rozvíjať, nie sme im nič dlžní, pretože sú to len myšlienky a naše strastiplné interpretácie, ktoré nemusia mať vôbec žiadnu energiu, ak im ju my ochotne nedodáme. Pod energiou myslím silu ovplyvniť našu náladu a náš emocionálny stav. Ani sa netreba nad tým kolobehom negatívnych predstáv pozastavovať. Následne budeme svedkami, ako tieto myšlienky “pod nedostatkom našej pozornosti a dôležitosti” strácajú na sile, až sa vytrácajú na smetisko zabudnutia.

A tak si v ostatných týždňoch podľa tejto schémy takpovediac čistím myseľ. Očisťujem si ju od zhubného vplyvu negatívnych predstáv, predpokladov, fabulácií, konštrukcií, očakávaní, domnienok a interpretácií. A to tým, že im dovolím plne “mi v mysli napadnúť”, no ako prišli na vedomie, tak vzápätí pekne odkráčajú. Lebo nesmiem hľadať ich bližšie súvislosti a bližšie zdôvodnenia, prečo sú pravdivé, ani rozvíjať žiadne podrobnosti.

Priznávam si, nie je to proces úplne ľahký, ale je pre mňa menej náročný, než sa brániť akémukoľvek negatívnemu mysleniu jeho intenzívnym vytlačovaním pozitívnymi myšlienkami. Nie som v tomto procese stopercentný, to je pravda, no stalo sa mi to výbornou výzvou do ďalších dní nového roka 2019, aby som si nový prístup určil ako predsavzatie, a tak pokračoval na svojej ceste učenia sa zvládať svoje typické stresové situácie a stresové podnety. Myslím si, že na tejto ceste mi bude v pamäti Carlsonov koncept ešte veľmi dlho rezonovať, pričom pevne verím, že mi pomôže sa čoraz viac odosobniť a vyrovnať s takou nevyhnutnosťou v našich životoch, akou stres určite je.

Idem na to teda, priatelia. Hurá si v novom roku čistiť a vedome upratovať myseľ!

182 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť

Author: Matej