Posted in Veda

Abnormality v mozgu u schizopacientov

Obsah článku Úvod, Mozgové komory, Problémy v čelovom laloku, Talamus, Neuroprenášače, Abnormality časovo predchádzajú ochorenie?, Nástup psychotického myslenia, Záver, Zdroje článku a obrázkov.   1) Úvod V minulosti vedci mohli skúmať mozog iba po tom, ako pacient zomrel. V súčasnosti biomedicína a neurovedy disponujú technológiami, ktoré umožňujú výskumným pracovníkom posúdiť činnosť a využívanie energie aktívneho mozgu žijúcich pacientov. Nové techniky, najmä magnetická rezonancia (MRI), jednofotónová emisná počítačová tomografia (SPECT) a pozitrónová emisná tomografia (PET), spôsobujú rýchly, ba priam prevratný, pulzujúci rozvoj vedeckých poznatkov o mozgu a o tom, ako mozog pracuje pri schizofrenických Čítať viac

Continue Reading...
Posted in Veda

Päť schiziem pri schizofrénii

Obsah článku Úvod, Schizma s realitou (psychóza), Schizma v samotnom myslení (fragmentárne myslenie), Schizma medzi jednotlivými myšlienkami (thought insertions), Schizma medzi funkciami osobnosť, pamäť, myslenie a vnímanie, Schizma v emočnom sýtení afektu (ambivalencia), Záver, Zdroje článku.   1) Úvod Názov „schizofrénia“ na prvý pohľad nie vždy dobre vystihuje, čo sa deje v mysli schizofrenických alebo schizoafektívnych pacientov. Je známe, že autor názvu Dr. Bleuler v roku 1911 vychádzal z gréčtiny, kde „schizó“ malo znamenať rozdeliť alebo priam rozkol, a „phrenos“ myseľ. U verejnosti sa postupne vyjavil pod takýmto slovným kompilátom obraz rozdelenej osobnosti (split Čítať viac

Continue Reading...