Ako v sebe rozpoznať psychózu?

Možno i Vy prichádzate na tieto stránky, prežívajúc neistotu a obavy. Obavy o vlastné bezpečie, o vlastné zdravie, ba o vlastný život. Vaše prežívanie sa azda zmenilo a teraz listujete internetom, hľadajúc možnosti, ako zistiť, či nemáte náhodou psychózu. Asi ste niekde započuli, že psychózu si človek neuvedomuje. Alebo sa k Vám doniesli správy, že „blázni“ nevedia o tom, že ich bludy a halucinácie nie sú skutočné. Potom vyvstáva otázka. Ak človek stratu kontaktu s realitou len ťažko spozoruje, ako viem, že ja so svojím komplikovaným prežívaním nie som vystavený psychóze? Mám sa báť? Kedy mám mať odôvodnené podozrenie? Ak hľadáte odpovede na tieto a podobné otázky, čítajte ďalej a možno Vám nasledujúce riadky padnú vhod.

Jestvuje niekoľko faktorov, ktoré musíte sledovať, ak chcete zistiť, či Vám nehrozí schizoafektívna psychóza alebo schizofrénia:

 

  1. Spánok 

sleepingLekári a vedátori sa zhodujú na tom, že spánok je jeden z najväčších ukazovateľov kvality duševného zdravia.

Neobvyklé prebudenia uprostred noci, priveľmi dlhá doba zaspávania (trebárs aj dve hodiny), neschopnosť zaspať po nočnom prebudení, neželané priskoré ranné vstávania. To všetko indikuje, že sa vo Vašej psychike alebo všeobecne v organizme niečo vážneho deje. Pokiaľ spánok úplne absentuje aj 2 dni a 2 noci po sebe, situácia volá po lekárskom zásahu, keďže riziko manickej poruchy a ohrozenia stability telesného zdravia je mimoriadne závažné. Inokedy zas človek spí pridlho, vtedy hovoríme namiesto o hyposomnii skôr o hypersomnii.

Musíme pamätať na to, že narušená kvalita spánku je takmer vždy súčasťou každého depresívneho, manického či bipolárneho syndrómu schizoafektívnej poruchy. Spoznali ste sa v príznakoch narušenej kvality spánku? Spíte príliš málo, budíte sa, ťažko sa Vám zaspáva, priskoro nevyžiadane vstávate? Alebo naopak spíte príliš veľa, ale povrchne? Alebo trebárs aj hlboko, no i tak ste ustavične unavení? Cez deň musíte bojovať s úzkosťou, nervozitou, podráždenosťou, zlou koncentráciou a všetko Vám vtedy lezie na nervy? Ak až pričasto odpovedáte na tieto otázky kladne, prichádza na um vážna úvaha, že Vaše duševné zdravie môže byť ohrozené.

 

  1. Zaoberanie sa ustavične niektorými myšlienkami

weirdMožno sa začínate skúmať a máte záujem nahliadnuť do svojho vnútra. Ale ako zistiť nezistiteľné? Ako si uvedomiť neuvedomiteľné? Je blud vskutku zároveň taký neskutočný a zároveň taký naším rozumom nepostrehnuteľný? K odpovedi vedú dva kľúče. Jeden hovorí, že blud si je veľmi ťažké bez antipsychotických liekov uvedomiť. Preto pravdepodobne ak nejaký blud máte, neviete o tom. A to že Vám druhí náhodou hovoria, že tárate a že si interpretujete veci takpovediac bizarne a hlúpo, Vás taktiež neodradí. Vy viete svoju pravdu, pretože Vaša myseľ, charakter Vašej logiky a v neposlednom rade aj Vaše emócie a v retikulárnom centre limbického systému dopamínom označkované Vaše skúsenosti jasne ukazujú, ako sa vec má a kde sa skrýva pravda.

Avšak!

Avšak čo hovorí druhý kľúč k otázke?

Hovorí, že môžete urobiť aspoň jednu vec. Naše myšlienky, ktoré sú skreslené, no tvária sa ako reálne pochopenie veci, sa dokážu prezradiť tým, že si nesú naším mozgom vlastnosť ješitnosti. To znamená, že chcú byť všade prvé, chcú, aby boli v popredí a aby sa často na nich myslelo. To môžete využiť pri svojom sebaskúmaní. Ako? V praxi sa ješitnosť skreslených myšlienok prejavuje vynucovaním si vlastnej pozornosti. Psychotik sa nimi teda často zaoberá, rozoberá ich v rozmanitých pseudofilozofických teóriách, alebo keď nie je zrovna mysliteľský typ, tak ich reflektuje inak – praktickými skutkami. Skúma „pravdu“ a keďže ho táto pravda napríklad ohrozuje, vyvoláva v ňom úzkosť, hnev, podráždenie, alebo naopak v iných prípadoch záujem a pocit náležitosti, tak má potrebu sa vo veci ustavične vŕtať.

Stáva sa aj Vám, že máte nejakú myšlienku, nejakú špeciálnu interpretáciu čohokoľvek, alebo nejakú skúsenosť, pričom tieto veci vypĺňajú mnoho času vo Vašom myslení? Napríklad stále konáte pod ich vplyvom, prispôsobujete sa daným interpretáciám, nadobúdate čoraz pestrejšie skúsenosti, ktoré na Vás majú podstatný vplyv? Často o veci dokonca hovoríte druhým a oni Vás nie a nie pochopiť? Vypĺňa Váš čas neraz aj dajaký zvuk, či hlas? Dostávate znamenia, ktorých zmysel postupne odhaľujete? To všetko je svedectvom, že dôvodnosť obavy o Vaše duševné zdravie je oprávnená.

 

  1. Sociálne stiahnutie sa zo spoločnosti

sad_guy-855Niektorí ľudia sa stávajú schizoafektívnymi pacientmi aj preto, že zlyhávajú vo vykonávaní svojich sociálnych rolí. Čo sú to sociálne roly? Každý z nás patrí do spoločnosti. Sme spoločenskými tvormi, a to dokonca aj tí z nás, ktorí sme introvertmi a vystačíme si len s máličko sociálnymi kontaktmi. A preto každý z nás koná určitú úlohu a rolu v tejto spoločnosti. Možno sme rodičia, či deti rodičov, možno sme bratia alebo sestry svojich súrodencov. Nezriedka sme študentami, alebo zamestnanými pracovníkmi, ktorí dúfajú, že za nich ich zamestnávatelia poctivo odvádzajú odvody a platia dane.

Ak sa skúmate takýmto pokračujúcim samovyšetrením vlastnej psychiky, pýtajte sa: Do akej miery dokážete rozlíšiť, či si plníte alebo neplníte svoje stavovské povinnosti? Povinnosti svojho stavu, vychádzajúce z Vašej sociálnej roly. Možno ste študentami a máte chodiť do školy, dokonca sa od Vás očakáva, že sa budete pravidelne učiť a že zvládnete skúšky. Niekto Vás dokonca núti písať akúsi kvalifikačnú záverečnú prácu. Stíhate to? Alebo máte výrazné problémy chodiť do školy, či do práce? Vstať ráno a zadosťučiniť povinnosti.

Skúste si kvalitu vykonávania svojej sociálnej roly ako matky, otca, brata, sestry, študenta, zamestnanca, zamestnávateľa jasne oznámkovať v zmysle školskej stupnice. Jednotku dáte vtedy, keď ste veľmi spokojní so svojou prácou a jej efektivitou v uplynulý deň. Horšie známky si dávajte podľa zhoršujúcej sa kvality vykonávania Vašich povinností a stavovskej práce. Ste nútení sa oznámkovať opakovane alebo predbežne horšími známkami? Robí Vám problém vstávať ráno do práce a školy? Ťažko sa Vám sústredí na to, čo treba robiť? Máte problémy s prokrastináciou (odkladaním ťažších povinností na neskorší čas)? Tak môžete zapnúť alarm, a to obzlášť ak Vaše problémy prenikajú Vaše prežívanie až natoľko, že ste najradšej sami alebo robíte jednoducho všetko preto, aby ste sa vyhli spoločnosti. A najmä vykonávaniu Vašej povinnej sociálnej roly.

Niektorí psychotici sa utiahnu k sebe hlboko do vlastnej duše, niektorí prerušia kontakty, niektorí iba zamenia povinnosti za vykonávanie zábavnejších vecí, ktoré majú ťaživé následky z hľadiska ich postavenia v spoločnosti. A neprekvapí, že často sú to práve veci, týkajúce sa skúseností a myšlienok, ktorými sa permanentne zaoberajú. Presne tie, ktorým zrejme okolití ľudia nie vždy dobre rozumejú a neraz ich pokladajú za bizarné.

 

  1. Zmeny nálad

Bipolar_DisorderSchizoafektívny syndróm je typický určite aj zmenami nálad. Je veľmi dobrou správou, že tento problém si môžete do značnej miery uvedomovať. Ak sa zamyslíte a obzriete dozadu vo svojom živote, možno zbadáte časy, keď Vám je dobre, ba až veľmi dobre, kedy ste tvoriví, máte veľa aktivít, málo spíte, dobre Vám to myslí, prípadne ste urečnení, prežívajúc akýsi rozkvet a plnosť Vášho života. A potom sa obzriete lepšie a zistíte, že až priveľmi často vidno aj časy, kedy prežívate rozvrat nálady a psychiky spolu s mizériou, úzkosťou, bolesťou. Jednoducho sú dni, ba celé mesiace strašného úpadku a depresie.

Možno ani tak manické a hypomanické príznaky nepozorujete a ste jeden z tých, ktorí spoznali na sebe ukrutnosť čistej depresívnej fázy. Určite sa zhodneme na tom, že tieto bolestné chvíle sú natoľko nepríjemné, že sami osebe kričia na Vás, aby ste niečo s nimi robili. Pamätáte si ich veľmi dobre a viete, že asi skutočne neboli normálne.

Viete, drahí čitatelia, lepšie chápanie schizoafektívneho syndrómu znamená ponoriť sa do tajov záhadnej súbežnosti pôsobenia schizofrénie a depresie, alebo mánie. Možno ste smutní a spomalení, i celí nešťastní, pričom Váš bôľ a nešťastie pochádzajú z pocitov, interpretácií, skúseností a myšlienok, ktorými sa ustavične zaoberáte, a ktorým pravdepodobne ľudia okolo Vás priveľmi nerozumejú. Majte vtedy na pamäti, že riziko spojenia bludu a afektívnej poruchy je u schizoafektívnych pacientov typické. Preto sa treba obrniť zvýšenou pozornosťou a započítať si to do celkového výpočtu rizika narušenia Vášho zdravia schizoafektívnou psychózou. Následne to budete môcť ponúknuť ako argument lekárovi, ktorý sa tak komplexnejšie zorientuje vo Vašom ťažkom prežívaní. Tým Vám bude vedieť účinnejšie pomáhať pri ďalších návštevách v ambulancii.

 

  1. Ostatné prejavy

Je na zváženie, či problémy s myslením a koncentráciou zaradiť sem alebo ich vhodiť do faktoru číslo dva. Akokoľvek sa rozhodneme, nemožno sa neopýtať otázku: Ako sa Vám myslí? Máte zrýchlené myslenie? Alebo naopak spomalené? Máte veľa myšlienok a cítite tlak k ich vyjadreniu? Alebo len tak nemyslíte takmer na nič a čumíte do plafónu na posteli? Pociťujete občas zvláštnosti, akokeby ste náhle nemohli pokračovať v načatej myšlienke? Či už odpovedáte kladne na vysokú rýchlosť alebo nízku rýchlosť myšlienok, je to všetko nanajvýš podozrivé.

Ak ste u seba spozorovali, že sa Vám nechce umývať zuby, sprchu odkladáte donekonečna alebo sa nestaráte o to, ako vyzeráte zvonka, i to je indikátor ohrozujúceho stavu. Samo osebe by to nebolo také zaujímavé, ale vlastne ak skombinujeme všetkých 5 faktorov, pričom na každý ak ste pričasto odpovedali kladne, sebavyšetrenie Vašej psychiky prichádza s veľmi dôležitými správami – ste priamo ohrození na duševnom zdraví, a to v smere schizoafektívnej psychózy. Alebo jej príbuznej poruchy.

 

Je pravdou však, že tieto vymenované faktory sú relevantné najmä pri začínajúcej psychotickej epizóde. Pri liečenom ochorení, ktoré je dobre podchytené antipsychotickými liekmi, hrajú faktory menšiu úlohu, pretože sa vďaka farmakám a ďalšej terapii pacient dostáva do remisie. V nej je porucha pod kontrolou a aj zdanlivé nekontrolované symptómy sú aspoň zaznamenané a podchytené vplyvným terapeutickým pôsobením.

Dobre zvážte, čo ste sa o sebe dozvedeli pomocou tejto malej príručky. Ak Vám záleží na sebe a svojich drahých, je nevyhnutné sa následne poradiť s lekárom, ku ktorému nepotrebujete žiadne odporúčanie. Psychiater je lekár prvého kontaktu.

A pamätajte!

Byť psychiatrickým pacientom nie je hanba! Pretože tú chorobu ste si nevybrali Vy a ani ste si ju nezaslúžili vlastnou chybou. Priplietla sa Vám do života a Vy ju môžete statočne riešiť s veľkými pokrokmi a úspechmi. Tým predbehnete nemálo tých, ktorí ani nevedia, čo je to utrpenie a majú tú odvahu sa baviť pri pohľade na duševný bôľ. Budete patriť medzi hornú skupinu ľudí, ktorí rozumejú trápeniu a svojou morálnou a hodnotovou výškou prekonajú mnohé bariéry.

    Ďalšie čítanie:

 

1605 - celková čítanosť 1 - dnes čítanosť

Author: Matej