Posted in Lieky a liečba

Pokusy znižovať dávkovanie II.

V období augusta a septembra som vyše 40 dní mal znížené antidepresívum najprv na 10 mg Escitilu, neskôr na 15 mg. Septembru však dominovalo zhoršenie zdravotného stavu. Najviac sa ma dotýkali emočná nestabilita, depresívne výkyvy, plačlivé večery, ľútostivosť, pocity viny, sebanenávisť, podráždenosť, úzkosť, sociálna fóbia. Nebolo to, isteže, vo svojich vyhrotených formách, nakoľko mnohokrát som mal dni aj výrazne dobré a kvalitné. Skôr sa to prejavovalo v tzv. výkyvoch, ktoré trvali krátku dobu, prichádzali náhle a stávali sa čoraz častejšími. Čítať viac

Continue Reading...