Posted in Veda

Päť schiziem pri schizofrénii

Obsah článku Úvod, Schizma s realitou (psychóza), Schizma v samotnom myslení (fragmentárne myslenie), Schizma medzi jednotlivými myšlienkami (thought insertions), Schizma medzi funkciami osobnosť, pamäť, myslenie a vnímanie, Schizma v emočnom sýtení afektu (ambivalencia), Záver, Zdroje článku.   1) Úvod Názov „schizofrénia“ na prvý pohľad nie vždy dobre vystihuje, čo sa deje v mysli schizofrenických alebo schizoafektívnych pacientov. Je známe, že autor názvu Dr. Bleuler v roku 1911 vychádzal z gréčtiny, kde „schizó“ malo znamenať rozdeliť alebo priam rozkol, a „phrenos“ myseľ. U verejnosti sa postupne vyjavil pod takýmto slovným kompilátom obraz rozdelenej osobnosti (split Čítať viac

Continue Reading...